ZANIMLJIVOSTI - KUĆA MEDICINE CRNE GORE - Tel: +382 69 133 505

Zanimljivosti


NOVI APARAT ZA SLIJEPE
NOVI APARAT ZA SLIJEPE

Izmjenama Zakona o uzimanju i presađivanju organa u svrhu liječenja uređeno je doniranje organa od umrlog lica na osnovu njegove prethodne saglasnosti koju daje kao punoljetno, poslovno sposobno i lice sposobno za rasuđivanje kod izabranog doktora.

“U slučaju nastupanja moždane smrti lica koja nijesu dala ovu saglasnost, niti izjavu kod izabranog doktora da se izričito protive ovom postupku, saglasnost za uzimanje, odnosno davanje organa može dati član njihove uže porodice”, kazala je prof. dr Vesna Miranović , nacionalni koordinator za transplantacije i zamjenica ministra zdravlja nakon sjednice Vlade.

Predložena rješenja daju mogućnost povećanja broja osoba koje će zaživotno, potpisivanjem donorske kartice dati pristanak da u slučaju moždane smrti njegovi organi budu korišćeni u svrhu liječenja, kao i povećanja broja transplantiranih organa licima kojima je to jedini način liječenja.

“Promjena svijesti građana u sinergiji sa kvalitetnim zakonskim rješenjima može dovesti do istinskih pomaka u transplantacionoj medicini. Neka nam kao polazna osnova za poređenje služi podatak da je u Kliničkom centru Crne Gore utvrđena moždana smrt kod 47 osoba u poslednjih nekoliko godina, a da su samo dvije porodice dale saglasnost za doniranje organa”, kazala je Miranović.
DONIRANJE ORGANA
DONIRANJE ORGANA

Izraelska start-up kompanija OrCam predstavila je u Podgorici uređaj „OrCam My Eye” koji pomaže slijepim, slobovidim i osobama sa disleksijom.

Prvi korisnik ovog aparata u Crnoj Gori biće Andrija Samardžić.

Predstavnik kompanije OrCam, Elad Šerfati je objasnio da je uređaj veoma mali, dizajniran kao bluethoot slušalica, težine 22 grama, koji može da se prikači na svake naočare.

Osoba koja koristi ovaj uređaj treba da prstom pokaže na dokument/stvar koju želi da pročita, a postoji mogućnost i da zaustave čitanje. Moguće je i da uređaj identifikuje osobu koja se nalazi ispred, a kada izgovori njeno ime uređaj će ga upamtiti i svaki naredni put izgovarati.

On je objasnio da uređaj svakih tri ili šest mjeseci ima mogućnost ažuriranja softvera sa novima karakteristikama.

„Ima još nekih zvaničnih postupaka koje moramo da obavimo sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva. Moramo da registrujemo uređaj. Tek kad završimo administrativne stvari možemo da to predstavimo na tržištu“, rekao je Šerfati.

Prema njegovim riječima, tek slijede razgovori o načinu finansiranja uređaja, i kako da na njega ugrade crnogorski jezik kako bi ga prilagodili osobama kojima je potreban i prodavali ga u Crnoj Gori.

Šerfati je saopštio da je OrCam na tržištu već devet godine, i da je vrijednost kompanija milijardu dolara.
NOVIH 37 SPECIJALISTA
NOVIH 37 SPECIJALISTA

Kadrovski kapaciteti Kliničkog centra Crne Gore sada su pojačani sa 30 specijalista i 7 užih specijalista, pa sada ukupan broj ljekara specijalista u našoj ustanovi iznosi 297, a užih specijalista 89 iz različitih oblasti medicine.

Naši mladi ljekari, kroz obuku koju su završili, sarađivali su, kako sa našim stručnjacima u okviru Kliničkog centra Crne Gore, tako i sa eminentnim stručnjacima iz razvijenih evropskih centara. To će se svakako odraziti na njihov rad, a Klinički centar će, sa novim specijalistima u timu, dodatno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite i još ažurnije odgovori na sve radne zadatke.

Klinički centar Crne Gore, u cilju dodatnog pojačanja kadrovskih kapaciteta i kvalitetnije edukacije mladih kolega, u narednom periodu, pored naših renomiranih stručnjaka, angažovaće vodeće ljekare iz raznih oblasti medicine, koji će svoje znanje i iskustvo prenijeti našim doktorima.

Zdravstvene ustanove

Privatne ustanove


Državne ustanove


Apoteke


Optike - Očne ordinacije


KUĆA MEDICINE CRNE GORE
Mobilni: +382 69 133 505
Email: kuca.medicine@gmail.com

© 2019 www.medicina.co.me . All Rights Reserved.


Designed by KUĆA MEDICINE CRNE GORE